In een circulaire samenleving doen we het samen.

Collectief Circulair Westerveld

Collectief Circulair Westerveld

Wie zijn we en voor wie zijn we er

We voelen het allemaal. De druk op het milieu neemt toe. Water en wind schaden gewassen en woningen, de energieprijzen zijn hoog en grondstoffen als graan en staal zijn schaars. Wie in Westerveld om zich heen kijkt ziet steeds meer circulaire en duurzame initiatieven ontstaan. Bermen worden ingezaaid voor meer biodiversiteit, lokale waterberging ondersteund in natte tijden en groenten worden meer en meer lokaal geteeld en gedeeld. En dat is heel hard nodig. Er zijn essentiële veranderingen nodig in onze huidige manier van samenleven. Circulair leven, wonen en werken vraagt om het vinden van gemene gronden en nieuwe samenwerkingen tussen bedrijven, inwoners en de gemeente: ‘Nieuw naoberschap’. Collectief Circulair Westerveld (CCW) helpt ondernemers en inwoners hierbij.

Wat we precies doen

om de lokale circulaire economie in de
Gemeente Westerveld te versnellen

Één van de onderdelen van het programma dat CCW biedt is Expeditie Circulair Westerveld. In de expeditie werken ondernemers, inwoners, ambtenaren en studenten samen aan projecten die bijdragen aan de lokale, circulaire economie. Een vernieuwend plan vraagt om een haalbare businesscase en samenwerkingen met de juiste lokale ketenpartners. Precies daarom is er de samenwerking tussen Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE),  Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe en Versnellingshoeve ’t Kiemt. Hét ondernemershuis in Westerveld waar partners, inwoners, ondernemers en het onderwijs samenwerken aan projecten op het gebied van circulair ondernemen. Hier vind je kennis, ruimte om je netwerk te vergroten en hulp om circulaire plannen versneld te ontwikkelen. In een circulaire economie doet iedereen mee en brengen we vraag en aanbod samen. Daarom ontwikkelde CCW samen met de Beweegcoaches Westerveld initiatieven gericht op duurzaam geproduceerde producten en werken we samen met Stichting CEPRO aan het vraagstuk hoe we de kennis van vroeger kunnen inzetten voor circulaire vraagstukken van de toekomst. Nieuw Naoberschap. Goed komt van de noaber om de hoek.

Expeditie Circulair Westerveld

Partners: NICE, Circulaire Versnellers

Living Lab circulaire economie

Partner: Stichting CEPRO

Van Grond tot Mond

Partner: Beweegcoaches Westerveld

Vers uit de Tuin

Partner: Beweegcoaches Westerveld

Versnellingshoeve
’t Kiemt

Partner: Circulaire Versnellers

Grondstofstroom analyse

Partner: NICE | Metabolic
of

Een krachtige samenwerking

voor een mooie toekomst

Collectief Circulair Westerveld wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Regio Zwolle waarin Rijk en regio samen investeren. De 18 deelnemende projecten dragen bij aan het versterken van de brede welvaart, een prettige en veilige leefomgeving, een inclusieve arbeidsmarkt, duurzame productie en consumptie, innovatiekracht, klimaatadaptatie, ontwikkeling en behoud van de biodiversiteit, en kwalitatief en participatief bestuur.

Circulaire plannen of hulp nodig?

Je staat er niet alleen voor

Er staat een groot netwerk ondernemers en experts tot je beschikking zodat jij sneller de volgende stap zet met jouw circulaire onderneming.