Camping de Langzame Pas

Petra Prins

Duurzaam omgaan met Mens en Aarde!

Met anderen wil ik een camping creëren die een ontmoetingsplek is voor verbinding en verstilling. Een plek waar er ruimte is voor verbinding met jezelf, verbinding met de ander, verbinding met Moeder Aarde en universum. ‘De Langzame Pas’ verwijst naar het terug gaan naar een langzamer tempo – langzaam toerisme. Een camping zonder winstoogmerk. Een goede doelen camping die de intentie tot verbinding heeft en om meer mensen een kans te geven op de arbeidsmarkt. De aarde niet belasten maar iets toevoegen; de gebruikte plek beter en groener achter laten.

Project updates

Lees verder hoe het nu gaat

Verhalen Expeditie Westerveld

De motivatie voor de initiatiefnemers om een transitie expeditie te organiseren is dat ze zagen dat MKB’ers heel hard aan het werk waren, maar geen ruimte hadden om te innoveren. Daarnaast komen ondernemers met hele mooie plannen naar de overheid en die zegt dan dat kan niet. Hierdoor zijn ze

Lees verhaal