circulaire korte keten kas

CK3

Het huidige voedselsysteem is grootschalig, globaal georiënteerd en leidt tot vele onverwachte en ongewenste neveneffecten. Nieuwe oplossingen voor duurzame circulaire voedselvoorziening zijn daarom gewenst. De circulaire kas biedt experimenteerruimte. De kas is circulair omdat die met tweedkans en lokale materialen gebouwd wordt. Met hout uit het Bosch Hout project en materialen die geoogst zijn bij het grondstoffendepot van Bork. Projectpartners: Joshua Kelly, lokaal gekweekt, circulaire versnellers, Hanze & NICE

Project updates

Lees verder hoe het nu gaat

Verhalen Expeditie Westerveld

De motivatie voor de initiatiefnemers om een transitie expeditie te organiseren is dat ze zagen dat MKB’ers heel hard aan het werk waren, maar geen ruimte hadden om te innoveren. Daarnaast komen ondernemers met hele mooie plannen naar de overheid en die zegt dan dat kan niet. Hierdoor zijn ze

Lees verhaal