De Vrolijke Noot
Esther en Ties Betjes

De enige biologisch dynamische kwekerij van Nederland

De initiatiefnemers Ties en Esther Betjes zijn bekwaam in wat ze nu doen: biodynamisch kweken van fruitbomen. Binnen hun bedrijf willen zij toe naar een volledige kringloop, dus ook de sociale kringloop rond maken en o.a. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden. Het werken buiten op het land is geen probleem, want grond is er voldoende. Wat nog ontbreekt is een bedrijfsgebouw met o.a. een kantine. De initiatiefnemers willen het gebouw circulair bouwen.

De jury waardeert de hands-on doeners mentaliteit van deze ondernemers en adviseert om tijdens de expeditie de praktische uitvoerbaarheid te onderzoeken, samenwerking te zoeken met circulaire bouwers en bouw/sloopafvalverwerkers en een begroting op te stellen. Het is waardevol om de lessons learned in het ontwerp- en bouwproces beschikbaar te maken voor volgende circulaire bouwprojecten.

De Vrolijke Noot is de enige biologisch dynamische kwekerij in Nederland. Er zijn er meer die biologisch zijn, maar biologisch dynamisch gaat nog net even een stapje verder. Het verschil is o.a dat je nog meer beperkt bent in je mestbehoeftes. Bij biologisch dynamisch mag je alleen maar vaste mest gebruiken, geen drijfmest. En je mag geen chemische bemesting en andere middelen gebruiken.

Project updates

Lees verder hoe het nu gaat

Verhalen Expeditie Westerveld

De motivatie voor de initiatiefnemers om een transitie expeditie te organiseren is dat ze zagen dat MKB’ers heel hard aan het werk waren, maar geen ruimte hadden om te innoveren. Daarnaast komen ondernemers met hele mooie plannen naar de overheid en die zegt dan dat kan niet. Hierdoor zijn ze

Lees verhaal