Gemeente Westerveld

Johan Oosterveen & Miriam Winkel

Miriam Winkel

 

“Elke keer planten we zaadjes en rammelen we aan hekjes.”

Miriam Winkel, adviseur Communicatie en Participatie bij de gemeente Westerveld, houdt zich bezig met ingewikkelde vraagstukken uit de maatschappij. Hoe kunnen we een onderwerp als circulariteit, wat complex is, verder brengen. Circulariteit draait vooral om houding en gedrag, hoe staan we in deze wereld en hoe kan ieder individu een steentje bijdragen. Binnen de Gemeente Westerveld inspireert en motiveert zij haar collega’s om binnen hun eigen werk te kijken wat zij anders kunnen doen.

Johan Oosterveen

Johan is een praktische dwarsdenker met een toegewijde, uitdagende mindset. Hij heeft zich in de expeditie tot doel gesteld om het verhaal over de expeditie te vertellen in het gemeentehuis. Hij doet dit door kennis en ervaringen te delen met collega’s en de OR om zo bewustwording onder ambtenaren te vergroten. Daarnaast wil hij ideeën en deelnemers verbinden met de Gemeente. Tot slot is hij geïnteresseerd in het leren over circulair gebouwbeheer.

Project updates

Lees verder hoe het nu gaat

Verhalen Expeditie Westerveld

De motivatie voor de initiatiefnemers om een transitie expeditie te organiseren is dat ze zagen dat MKB’ers heel hard aan het werk waren, maar geen ruimte hadden om te innoveren. Daarnaast komen ondernemers met hele mooie plannen naar de overheid en die zegt dan dat kan niet. Hierdoor zijn ze

Lees verhaal