Makker van een Akker

Ruth Middelwijk

Met burgers en boeren wordt de historische akkerstructuur van toen weer zoveel mogelijk terug gebracht in het gebied van de Vrije Koloniën van Weldadigheid inclusief oude en nieuwe innovatieve gewassen. Zo ontstaan er nieuwe waardemodellen voor de agrarische sector en nieuwe innovatieve methodes voor het duurzaam produceren en verwerken van agrarische producten. Reststromen worden waar mogelijk opgewaardeerd. Het project draagt bij aan de biodiversiteit (planet), participatie en gezondheid van burgers (people) en een eerlijke boterham voor de boeren, verwerkers en verkopers van producten.

Project updates

Lees verder hoe het nu gaat

Verhalen Expeditie Westerveld

De motivatie voor de initiatiefnemers om een transitie expeditie te organiseren is dat ze zagen dat MKB’ers heel hard aan het werk waren, maar geen ruimte hadden om te innoveren. Daarnaast komen ondernemers met hele mooie plannen naar de overheid en die zegt dan dat kan niet. Hierdoor zijn ze

Lees verhaal